Práce ateliérů ZAN

A co je vlastně věčnost

Natálie Mazalová

Anotace

Opuštěný prostor ve kterém vzniká nová linka času. Na místo navážky suti se navrací původní sad, zůstávají kopce a vzniká mokřad. K zastavení při procházení nabádají sochy. V plynulé krajině se linou obrysy skulptur a stíny se opírají do nespoutané vegetace. Cestou do spirály potká procházející pocit rozpomenutí, prostředí se mění ale cestou navrací.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Hana Špalková