Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Práce ateliérů ZAN

Každým krokem

Petra Hejna

Anotace

Vrapické haldy - Místo zapomenuté a odhozené jako odpad na nich. Během navrhování jsem vycházela z více inspirací. Mezi ty hlavní patří Podzámecká zahrada v Kroměříži, japonská filozofie a stavby a zapojení lidských smyslů. Mým záměrem je, aby člověk cítil otevřenost prostoru, ale zároveň byl neustále překvapován a zvědav, co dalšího nalezne, a to všechno v klidné atmosféře, která má z místa vycházet. Hlavní podstatou je cesta, ne cíl, právě po cestě nás toho mnoho potká a je to pro nás největším přínosem, což často zapomínáme. Proto se snažím, aby lidé okem vnímali barvy, hmatem struktury a použili své tělo. Také bych ráda tuto skládku a její okolí oživila a dala jí nový význam.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Hana Špalková