Práce ateliérů ZAN

„Strašný, ale příšerně krásný“¹

Václav Holuša

Anotace

Krajina kontrastů, kde divoká vegetace zahlazuje stopy po lidské aktivitě. Náletové dřeviny postupně proměňují syrový charakter haldy a jediným, co bude připomínat její historii, je klikatá lávka v jejím jádru. Lávka je a bude symbolem proměny, mementem minulosti a hlídačem pozvolného smíření s okolím. 1) František Sokol-Tůma

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Hana Špalková