Práce ateliérů ZAN

NA DRUHÝ BŘEH

Viktorie Fárová

Anotace

Místo návrhu najdeme na kraji obce Svatý Jan pod Skalou směrem na Hostim. Jedná se o levý břeh potoka Kačáku, který nyní není snadno přístupný a s velkou pravděpodobností právě proto přehlížený a nenavštěvovaný. Jedním z hlavních důvodů zvolení tohoto místa byl i nedostatek cest pro chodce, kteří se vydají směrem do Hostimi nebo naopak. Jedinou možnou cestou, která snadně propojuje tyto dvě sousední vesnice, je silniční komunikace. V návrhu se snažím zpřístupnit krásy druhého břehu a poskytnout tak pěším bezpečnější a příjemnější cestu, nový pohled na klášter i místo k zastavení a odpočinku ve stínu skal.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Hana Špalková