Práce ateliérů ZAN

Průhled

Petra Hejná

Anotace

Lidé se přestávají dívat kolem sebe, technologie převládají a svět kolem nich se začíná vzdalovat do nezajímavé mlhy, kterou sotva vnímají. Kdy jste naposledy šli městem a dívali se kolem sebe, na to, jak vypadají budovy kolem? Jaké mají omítky, ornamenty, materiál a podobně?  Proto je mým záměrem poskytnout pohled na okolí z jiné perspektivy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Hana Špalková