Práce ateliérů ZAN

JEDNODUCHOSŤ

Bianka Ďuriančiková

Anotace

Hlavným cieľom návrhu je riešený priestor pred Kostolom Narodenia sv. Jana Křtitele v samom centre obce Svatý Jan pod Skalou, zefektívniť stavebnou intervenciou tak, aby miestu vizuálne nekonkurovala. Návrhom pobytových schodov na brehu potoka som priestor otvorila a poskytla ľuďom prístup k vode. V návrhu poukazujem na krásu, silu a harmóniu jednoduchosti, ktorá sa stáva hlavným prvkom kompozície.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Hana Špalková