Práce ateliérů ZAN

Anotace

Cílem návrhu je zkvalitnění prostoru mezi klášterem a parkem ve Svatém Janu pod Skalou, který má být koncepčním návrhem pro návrh v budoucnu realizovaný. Měl by uživatelům zpříjemnit celkovou vizuální identitu středu obce a odůvodnit svoji duležitost pro Svatý Jan pomocí nově získaných funkcí, důležitých, jak pro místní, tak pro turisty.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Hana Špalková