Práce ateliérů ZAN

Anotace

Zadáním ateliéru v tomto semestru bylo proměnit či obnovit místo/lokalitu ve Svatém Janu pod Skalou a jeho okolí. Tato proměna či obnova by neměla obci nijak konkurovat, ale stát se pro ni nenápadnou, ale důležitou součástí. Mým návrhem je obnova místa zaniklé vyhlídky, která se nachází nedaleko kláštera. Cílem pro mě bylo vytvořit skryté, nenápadné místo a zanechat otisk jeho původního stavu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Hana Špalková