Výstava Erasmus

Künstlerhäuser Worpswede

Jan Vagaday

Anotace

Renovace umělecké rezidence Künstlerhäuser Worpswede je podnětem k diskusi nad požadavky pro současnou výtvarnou tvorbu a uměleckou rezidenci, která se stává také dočasným obydlím přijíždějících stipendistů. Je zřejmé, že takový prostor musí být v každém slova smyslu flexibilní, aby vyhovoval jak tvorbě vizuální, tak hudební či performativní - čili čím méně determinující prostor je, tím lépe. Tento projekt se zabývá problematikou, jak takovou “architekturu bez obsahu” přiblížit jejímu prostředí Dolního Saska.

Moje klíčová zkušenost z pobytu

Fakulta Architektury na RWTH je sice malá oproti ostatním oborům, ale i tak je bohatá na různorodost zadání a předmětů, které nejen kopírují tradiční výuku ale i reflektují současnou komplexitu architektury a urbanismu. Velice přínosnými pro mě byly témata vypsaná ústavem teorie (řemesla, přírodní materiály a low-tech řešení současné otázky udržitelnosti stavebního průmyslu) a ústavem zabývajícím se udržitelností staveb a stavebních materiálů (LCA, recyklovatelnost, uhlíková stopa apod.).

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.