Výstava Erasmus

REMAvenue

Lenka Kovářová, Dana Maleh, Felix Erol Abiral

Anotace

Cílem projektu je přeměna brownfieldu v severní části Lvova. Areál je v současné době využíván pouze několika malými podniky, které však mají umělecký a kreativní charakter. Cílem je vytvoření atraktivního lokálního centra při zachování charakteru místa. Byl kladen důraz na propojenost s okolím, diverzitu funkcí a multigenerační soužití.

Moje klíčová zkušenost z pobytu

Nejdůležitější byla ztráta ostychu mluvit cizím jazykem. I když sázíte při mluvě jednu chybu za druhou, druhá strana vám přesto rozumí a je z vaší snahy nadšená. Výhodou je navíc vyjet do země, kde místní řeči rozumíte a nejste tak vyčleněni z komunikace mezi studenty. Zároveň nejste omezeni nabídkou předmětů vyučovaných v angličtině. Erasmus mi nepřinesl tolik nových vědomostí z oboru, jak jsem asi očekávala. Zkušenost žít v jiném prostředí však pro mě byla daleko důležitější, plánuji díky ní vyjet po ukončení studia na zahraniční stáž.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.