Rektor ČVUT v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem zrušil veškeré pracovní a studijní cesty do Číny. Podrobnosti v Příkazu rektora č. 5/2020

Diplomové práce

Divadlo XX+1

Bc. Adam Sabela

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh divadelní budovy, zrcadlící novodobé tendence v divadle. Projekt je situován na Malé Straně.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.