Výstava Erasmus

Střední škola přírodních věd Helsinky

Jan Čech

Anotace

Mým úkolem v ateliéru ‘Reuse of Buildings’ bylo najít novou náplň a navrhnout adekvátní změny pro areál Gardenia ve Viikki, na severovýchodě Helsinek, s důrazem na řešení hlavní budovy skleníku. Gardenia Viikki je malý soubor budov, který se nachází na okraji obytné čtvrti ‘Eco-Viikki’. Byl postaven na konci 90. let jako informační centrum ekologickou výchovu. Po deseti letech jeho provozu se ovšem ukázalo, že je kvůli velkému tropickému skleníku příliš náročný na provoz. Hlavní budova byla uzavřena a zůstává dodnes prázdná. Mým navrhovaným řešením je využít tento areál pro nový typ ‘kampusové školy’ pro Helsingin luonnontiedelukio (Helsinská střední škola přírodních věd), která bude moci úzce spolupracovat se sousedním kampusem Helsinské university.

Moje klíčová zkušenost z pobytu

Dalo by se hodně psát o zkušenostech s pobytem v cizí zemi při koronavirové pandemii, o rozhodnutí nevrátit se domů, když se začaly v Evropě uzavírat státní hranice, o nutnosti pružně reagovat na aktuální situaci (což neumím). Je pravda, že situace kolem příchodu koronaviru zásadně ovlivnila můj pobyt a že to byl podivný semestr. To ale nebylo tak zásadní.

Klíčové nebyly ani zkušenosti nabyté v předmětech, které jsem si na zahraniční univerzitě zapsal (ač většina byla velmi obohacující).

Moje nejdůležitější zkušenost z pobytu je poznání finské společnosti. Společnosti, v níž jde o spolupráci, komunitu a samozřejmou rovnoprávnost všech, společnosti, pro níž je udržitelnost na prvním místě a prosakuje do všech témat, společnosti, která se nebojí zkoušet nové cesty a vycházet novými směry.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.