Závěrečné práce

Kancelářská budova na Hradčanské

Bc. Lukáš Kohout

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem návrhu je využití železničního brownfieldu nádraží v Dejvicích, který vznikne po dokončení podzemní rychlodráhy na letiště. Tento projekt se zaměřuje na jeden blok v celkovém urbanistickém konceptu území. Jedná se o administrativní budovu navrženou v návaznosti na ulici Milady Horákové a zároveň fungující v nově vzniklém veřejném prostoru uvnitř řešeného území.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.