Výstava Erasmus

Bývanie a práca pozdĺž Dunajskej cesty

Nina Alexandra Karelina

Anotace

Navrhovaný priestor je formovaný do blokovej a líniovej zástavby. Urbanistický koncept je založený na križovatke dvoch hlavných ulíc Dunajska a Topniška, ktoré predstavujú hranice. Lineárne budovy vytvárajú akustickú bariéru pre pokojnú obytnú zástavba. Nová mestská zástavba dopĺňa chýbajúcu štruktúru mesta a dáva priestor na rozvoj okolitého územia za týmito ulicami. Celkový koncept vychádza z charakteru oblasti Bežigrad. Kvalita prostredia závisí na bezbariérovosti a priepustnosti územia. Aktívny parter, park a nádvorie bytového domu nastavilo charakter verejného a komunitného priestoru. Medzi programové aktivity patrí bývanie, administratíva a parkovanie. Vytvorenie zástavby umožní budúcim užívateľom vytvoriť zodpovedný vzťah k spoločnému priestoru pre relaxáciu, bývanie a prácu.

Moje klíčová zkušenost z pobytu

Slovinsko je krásna hornatá krajina, na skok od mora. Žila som Ľubľane, prekrásnom historickom meste. Na Erasmus som sa prihlásila, pretože som chcela získať zahraničnú skúsenosť. Pobyt ma obohatil v profesijnej a najmä osobnej sfére. Erasmus odporúčam každému, kto sa nebojí skúsiť žiť v krajine s odlišným jazykom a skúsiť niečo nové. Život v cudzine vás osamostatní, získate kopu nových priateľov z rôznych krajín sveta. Spoznáte kultúru a môžete si pocestovať. Hlavne zažijete odlišnú formu výuky a zlepšíte si jazyk. Z Erasmus-u som si priniesla kopu zážitkov, i keď som tam bol iba mesiac a pol.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.