Výstava Erasmus

Alcântara Valley

Katarína Bendíková

Anotace

Projekt je umiestnený v údolí Alcantara, ktoré je centrom hlavných dopravných tepien Lisabonu. Údolie v súčasnosti pôsobí ako takmer neprekonatelná bariera mesta. Cieľom projektu bolo nájsť skrytý potenciál územia v prípade presunutia dopravnej infraštruktúry a následnou zmenou na park, spojený so záhradami a bývaním. Ťažisko územia má byť kultúrne centrum s hlavnými priestormi v bývalej textílnej fabrike, na ktorú je naviazaná obytná štruktúra. Výstupom projektu je obytný súbor, ktorý má udávať vzor pre budúcu výstavbu na tomto území.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.