Výstava Erasmus

Občanské centrum SESC v Limě

Zdeněk Völfl

Anotace

Jedná se o návrh velkého centra občanských služeb typických pro jihoamerická megaměsta. Velká koncentrovaná centra budují soukromé korporace pro své zaměstnance a zastupují tak veřejný sektor. Zadáním bylo na základě jasného konceptu spojit 20 000 m2 absolutně nesourodých provozů, od plaveckého bazénu přes restaurace, divadla, kina, knihovny, až po zdravotnická zařízení.

Moje klíčová zkušenost z pobytu

Moji spolužáci v Limě se mě často ptali, kvůli čemu jsem se rozhodl jet do Peru. Odpověď jsem jim říct nemohl. Když jsem si vybíral, do které země jet na MBD, podíval jsem se na seznam a vybral jsem si nejchudší zemi na seznamu. Byl jsem totiž fascinován tou organičností rychlého růstu měst, improvizovaných staveb a byl jsem přesvědčen, že právě tahle zkušenost bude v dnešním světě mimořádně užitečná. A tento cíl se mi podařilo naplnit, půl roku jsem se snažil porozumět fungování 12 milionové aglomerace Limy skrze vodu i tradiční stavební techniky. I když při snaze jí porozumět na místě šlo občas „o kejhák“ a já naplno pochopil rozměr bezpečnosti ve městech.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.