Výstava Erasmus

Co je architektura malého měřítka I Venkovní snídaňový podnik

Adam Hofman

Anotace

Můj koncept je založen na pronájmu pozemku v Taipei, který čeká na stavbu. Tento proces často trvá několik měsíců až let, když je půda nevyužita. Ceny pozemků jsou na daném území extrémně drahé. Čtvereční metr se pohybuje kolem 500 - 600 tisíc NTD (cca 400 - 500 tisíc Kč). Koncept je založen na hraní s moduly. Proč moduly? Protože je to nejjednodušší jednotka, kterou lze přepravovat velmi snadno a za krátkou dobu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.