Výstava Erasmus

Po bouři - krajinářský návrh pro Lacanau-Océan, pobřežní městečko ohrožené přírodními silami

Eliška Šárová

Anotace

Projekt se zabývá obnovením porušené rovnováhy mezi městem a přírodou v přímořském městečku Lacanau-Océan. Protože zástavba způsobila přerušení duny podél pobřeží, městu chybí přirozená ochrana a zůstává tak napospas přírodním silám. Naším úkolem bylo vytvořit návrh řešení v několika měřítcích a časových obdobích zároveň. V dlouhodobém horizontu jsme se zaměřili na postupnou obnovu ochranné duny a vytvoření stabilního prostředí. Nejvíce do detailu jsme se však dostali v nejbližším časovém období, kde jsme navrhli podobu hlavní promenády - prostoru, kde se život města a dynamika oceánu střetávají.

Moje klíčová zkušenost z pobytu

Půlroční pobyt v Bordeaux pro mě byl velkým přínosem po profesní i osobní stránce. Ve škole jsem zažila jiný způsob výuky krajinářské architektury, který byl oproti výuce na naší fakultě více filozofický a umělecký. Četli jsme mnoho odborných článků o krajině a pak nad nimi v hodinách diskutovali. Také jsme hodně kreslili, malovali a fotili. Téměř ve všech předmětech jsme pracovali v týmech, což bylo občas náročné, ale získala jsem díky tomu cenné zkušenosti.

Kromě výuky mě obohatil i samotný pobyt v tak krásném městě jako je Bordeaux. Při každodenním pohybu městem jsem se mohla inspirovat mnoha příklady kvalitní krajinářské architektury a urbanismu. Mám z Bordeaux spoustu zážitků, na které nikdy nezapomenu a určitě se tam vždy budu ráda vracet.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.