Diplomové práce

Revitalizace areálu bývalého pivovaru ve Znojmě

Bc. Milena Dvořáková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Jedná se o areál bývalého pivovaru situovaného přímo v historickém jádru města Znojma. Cílem návrhu je revitalizovat areál pivovaru a jeho aktivní zapojení do organismu centra města  s ohledem na prostorové vazby na rotundu sv. Kateřiny a předpolí přemyslovského hradu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.