Výstava Erasmus

Vyplň to!

David Procházka

Anotace

V dnešní době jde všechno opravdu rychle a nepravidelně, proto je velmi těžké být v souladu s přírodou a udržovat její přirozený algoritmus. Záměrně používám tento výraz, protože ve mě vyvolává myšlenku týkající se antipólů nebo protikladů přirozeně živého a uměle vytvořeného. Nicméně můžeme matematice rozumět jako vědě, která ji popisuje skrz čísla a rovnice. Nebo se můžeme podívat z jiného pohledu a pochopit její potenciál k vytvoření sofistikovaných systémů, které by mohly být prospěšné pro lidskou rasu, která utrpěla rychlostí technologického vývoje a opakováním zpátečnických technik z minulosti, které se používají v nadměrném množství doteď. Život je volba.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.