Závěrečné práce

Nad Žernovníkem - Železný Brod

Meyerová Andrea

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Do Železného Brodu byly v průběhu času vkládány nové objekty reprezentující danou dobu, narušující harmonickou tvář historické zástavby. Pro sjednocení nesourodého města byly na volné parcely navrženy dvě novostavby tak, aby pozvedly vzhled a urbanistickou strukturu centra. Konceptem obou budov je citlivé zasazení mezi stávající domy se snahou poukázat na původní zástavbu. Jedná se o napodobení formy, jako například přesah vyššího patra a typu střechy. Také materiálově bylo navázáno na okolí. Fasádu z většiny pokrývá dřevo, které střídá hrubá minerální omítka.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.