Výstava Erasmus

Odpočinkové místo v kampusu QUT

Ngoc Thi Anh Leová

Anotace

Během jednoho semestru jsme měli mnoho dílčích úkolů v rámci 4 různých předmětů. Na každý úkol jsme měli zhruba 3 týdny, a proto jsou spíše v podobě konceptu, někdy jsme dělali i modely. Měli jsme navrhnout například dálkové ovládání na elektrický skateboard, Bauhaus svítilnu, sérii plakátů na dané téma, grafický vizuál obalu na cereálie nebo třeba odpočinkové místo v kampusu QUT.

Moje klíčová zkušenost z pobytu

Má klíčová zkušenost z jednoho semestru na QUT byla hlavně různorodost úkolů, na kterých jsem během tak krátkého času pracovali. Oproti našemu systému, který je zaměřený spíše pouze na jeden či dva projekty během semestru, to byla velká změna. Naučila jsem se mnohem rychleji jednat a zapojovat různé obory a zdroje (to bylo také díky tomu, že jsme pracovali ve skupinách studentů z různých oborů, nejen z designu). Zkrátka vidět problém z více úhlů.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.