Výstava Erasmus

Kolem Dvorku

Anna Pavelková

Anotace

Cílem projektu v analytické části bylo analyzovat zadané místo ve struktuře Milána - zanedbanou, ale fungující soustavu poloveřejných dvorů, pavlačových domů a dílen. Zpracovat dokumentaci, prozkoumat potřeby různých skupin obyvatel a poté v návrhové části s užitím principu sdílení navrhnout stavební zásahy do vybraných budov příléhajícím k prvnímu ze soustavy celkem šesti propojených dvorů. Součástí bylo hledání nových forem dostupného ekonomického, ale zároven příjemného bydlení. Při zachování celkové plochy by sdílením některých obecně potřebných prostor bylo možné tyto prostory vytvořit větší a kvalitnější - např. lázně v 1.NP nebo velké kuchyně. Naopak pro soukromé pokoje hledat co nejmenší, zároven funkční formu. Toto navrhnout v souladu se současnou legislativou města.

Moje klíčová zkušenost z pobytu

Milánská universita je opravdu mezinárovní - magisterské obory jsou převážně v angličtině, velká část studentů i vyučucících pochází ze zemí mimo Itálii. Díky její velikosti je zde velká nabídka různých předmětů (například Architektura a astronomie) i různých workshopů. Práce v týmech je normou. Kvůli situaci na trhu práce v oboru architektura v Itálii jsou na studenty kladeny velké nároky, zároveň však universita studenty podporuje.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.