S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Studentské projekty

Virtuální akademie

Adam Novotník, Ateliér Florián–Kurilla

Čestné uznání poroty v soutěži Přehlídka diplomových prací 2019

Porotu zaujal výběr tématu práce, která řeší návrh prostoru pro virtuální realitu s přesahem mimo obor architektury. Diplomant v práci navrhuje a následně virtuálně prezentuje prostor s vloženými mnemotechnickými pomůckami ve snaze zjistit, zda jím vytvořený prostor povede k větší schopnosti člověka zapamatovat si stanovené podněty. Porota uznání udělila za „zájem a schopnost posouvat hranice myšlení ve stále se vyvíjejícím oboru virtuální reality.“

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.