Závěrečné práce

Vnitřní periferie Prahy

Bc. Martina Nováková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá fenoménem vnitřní periferie v městském prostředí. V úvodu je představena typologie různých typů vnitřní periferie a navržena strategie přístupu jejich řešení. Možnosti uplatnění této strategie se diplomová práce snaží prověřit prostřednictvím konkrétních návrhů na modelovém příkladu tří pražských lokalit. Zvolenými lokalitami jsou Motol, Slatiny a Barrandov. Řešení problému vnitřní periferie v rámci těchto lokalit je navrženo pomocí třech vybraných strategií: vymezení a artikulace „prázdna“, revitalizace hybridní formou městské krajiny a doplnění městskou strukturou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.