Studentské projekty

Nové divadlo pro Jindřichův Hradec

Matěj Šebek, ateliér Novotný–Koňata–Zmek

1. místo v soutěži Přehlídka diplomových prací 2019

Matěj Šebek navrhnul nové městské divadlo ve znehodnocené zahradě bývalého františkánského kláštera v Jindřichově Hradci. 

Autor uvedl, že jeho snahou bylo „moderovat kontakt s klášterem a aktivovat jeho zahradu.“ Porota ohodnotila, že návrh nového divadla pro Jindřichův Hradec „představuje kultivovaně, s citem pro genius loci a velmi kreativně zvládnuté zadání.“ Ocenila „schopnost autora uvažovat o architektuře i z pohledu účelu takové stavby, tedy z pohledu návštěvy divadelní budovy a divadelního zážitku, který má do lidského života přinášet emocionální, citové a myšlenkové obohacení. Promyšlený architektonický a divadelní scénář tohoto návrhu je schopen takové prožitky iniciovat.“ Nejvyšší ocenění si Matěj Šebek vysloužil podle porotců za „kultivované grafické zpracování a způsob prezentace, promyšlený architektonický a divadelní scénář a inspirativní práce s geniem loci zahrady.“

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.