Studentské projekty

Karlínské nároží – městský nájemní dům

Andrea Pernicová, ateliér Kuzemenský

Zvláštní cena společnosti Heluz

Porota ocenila za „řešení, které přináší téma přiměřenosti práce v daném prostoru, schopnost vyrovnat se s respektem s existujícími objekty ohraničujícími proluku a potřebné vnímání stavby jako součásti většího celku městského bloku.“

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.