V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

Studentské projekty

Karlínské nároží – městský nájemní dům

Andrea Pernicová

Zvláštní cena společnosti Heluz, Ateliér Kuzemenský

Porota ocenila za „řešení, které přináší téma přiměřenosti práce v daném prostoru, schopnost vyrovnat se s respektem s existujícími objekty ohraničujícími proluku a potřebné vnímání stavby jako součásti většího celku městského bloku.“

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.