Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

Střední odborné učiliště, Humpolec

Petřík Marek

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Předmětem mé bakalářské práce je návrh Středního odborného učiliště, které je součástí České zemědělské akademie v Humpolci. Parcela je vymezena ulicemi Hradská a Příčná a okolní zástavbou. Budova je navržena jako solitérní objekt s 2 nadzemními a 1 podzemním podlažím. Budova respektuje uliční profil a doplňuje nároží náměstí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.