Studentské projekty

Florencie – Parco delle Muse

Anežka Vonášková , Jakub Daniel

Vítězové soutěže Olověný Dušan 2020 v kategorii Architektura

V zadání autoři navracejí kulturně bohaté město svým občanům za pomoci odkazování na antické tradice. V tomto propojení krajinářské architektury a architektury viděla porota vybočení oproti ostatním návrhům i přístupům.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.