Závěrečné práce

Klášter s domovem pro seniory

Bc. Anna Koukolová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je návrh kláštera s domovem pro seniory se zvláštním režimem v malé vesnici Palič u Chebu. Klášter by měl být domovem Kongregace Milosrdných sester svatého Kříže, které v Paliči mívaly zastoupení a stále ve vesnici mají majetek a pozemky. Moto Milosrdných sester je „ora et labora“ – modli se a pracuj, proto jsem zvolila spojení kláštera s péčí o seniory. Hlavním konceptem návrhu jsou dva odlišné programy, které jsou vzájemně propojené, ale zároveň je zachována uzavřenost klášterní části a otevření domova pro seniory do přírody.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.