Studentské projekty

WWW_World Wide Web

Háta Enochová, Petr Stojaník, Marek Kratochvíl, Jan Trpkoš, ateliér Sitta

Realizace návrhu na Mezinárodním festivalu zahrad v Chaumont-sur-Loire ve Francii

Anotace

Projekt s názvem WWW_world wide web zdůrazňuje propojenost v našem světě. Inspirovali se spletitými systémy, které můžeme potkat jak na mikro, tak na makro úrovni, např. u kořenů stromů. Jejich zahrada sdíleného vědomí odráží starověké principy planetárního propojení ve vztahu k rostlinám, které vnímá jako aktivní a komunikativní organismy, které hledají základní zdroje - vodu, půdu, světlo a vzduch. Hlavní myšlenkou projektu bylo iniciovat dialog, mluvit jazykem rostlin a přehodnotit svůj vztah se světem rostlin na základě opravdové zkušenosti s interaktivní komunikací. Přijít na to, co je podstatou funkční rovnováhy každého organismu na planetě a co se můžeme naučit ze složitých přirozených vzorců komunikace v aktuálním čase.

Mezinárodní festival zahrad v Chaumont-sur-Loire ve Franciil je událostí roku v oblasti krajinářské a zahradní architektury nejen pro zahradní profesionály, krajináře a designery. V době od dubna do října, kdy se koná, jej navštíví téměř 300 000 lidí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.