Studentské projekty

Humpolec – centrum – sídliště

Norbert Lichý, FA ČVUT v Praze, Ústav navrhování I

2. místo v soutěži Urban Design Award 2019/2020

Ocenění

Urban Design Award 25. ročník (2019/2020)

2. místo

Hodnocení poroty

Anotace

Dvě historická centra rozříznuta panelovým sídlištěm. Zánik historické struktury města. Nízká hustota zástavby, vysoká míra veřejných prostranství. Ztráta městského charakteru. Cílem návrhu bylo vytvoření fungující městské struktury v návaznosti na historická centra a sídliště. Hlavním problémem města je ztráta městského charakteru v jeho samotném středu, vzniklá zánikem historické husté struktury a vznikem sídliště s přílišným množstvím veřejných prostor. V jižní části středu města přiléhající areál bývalých strojíren. Dnes nefunkční, neprostupné území. Návrh propojuje stávající ohniska centra města (historie - obchod - rekreace) a dotváří nové ohnisko (sportovní centrum). Návrh počítá se zahuštěním centra města a vytvořením nové fungující struktury v místě bývalého průmyslového areálu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.