Co je nového v soutěži Urban Design Award?

  1. Vyhlášení vítězů a oceněných ve 28. ročníku proběhlo 4. 4. 2024 ve 13:00 v atriu u Jelena, ve 13:30 následovala beseda s autory oceněných projektů a výměna zkušeností z procesu navrhování v jejich ateliéru. Záznam obou akcí najdete na fakultním youtube kanále (přímé odkazy v textu)
  2. Vyhlásili jsme další, 29. ročník soutěže, do kterého mohou studenti a studentky přihlašovat své projekty vytvořené v letním semestru 2023/2024. Uzávěrka druhého kola přihlašování je 7. 7. 2024. Vyhlášení vítězů probíhá zpravidla na jaře následujícího roku.

Soutěž Urban Design Award vyhlašuje každoročně FA ČVUT v Praze s hlavním partnerem Asociací pro urbanismus a územní plánování České republiky. Soutěž je otevřena všem posluchačkám a posluchačům denního studia spolupořádajících vysokých škol (vyjma diplomového projektu) ze zemí Visegrádské čtyřky. Soutěžní návrhy hodnotí mezinárodní porota převážně složená z architektů a odborníků na plánování měst působících mimo akademické prostředí. Soutěžní práce jsou tak konfrontovány s praxí v oblasti urbanismu a územního plánování. Partnery soutěže jsou národní spolky urbanistů (AUUP ČR, MUT, TUP, ZUUPS).

Soutěž je určena všem studentkám a studentům, kteří v daném akademickém roce vytvořili ateliérovou semestrální práci zapsanou jako urbanistický projekt. Do soutěže přihlašují studující svůj projekt sami. Do soutěže nelze přihlásit magisterské diplomní projekty. Pro mezinárodní pojmenování soutěže se pořadatelé rozhodli kvůli tomu, že se okruh organizujících škol rozšiřuje a přidávají se další zahraniční fakulty. 

Vytvořili jste urbanistický projekt, který stojí za to? Chcete se poměřit se studenty z dalších univerzit a nechat posoudit váš projekt praktikujícími urbanisty?

V čem je soutěž unikátní?

Soutěž propojuje akademickou obec s odborníky mimo akademické prostředí. Většina porotců je nominována právě z jejich řad. Zúčastňují se jí přední architekti, vedoucí projektových kanceláří, pracovníci městských úřadů, ministerstev nebo hlavní architekti měst. Studenti a studentky a současně jejich vyučující jsou tak konfrontováni s pohledem z praxe. Zároveň udává cenný přehled o přístupu k výuce urbanismu na různých univerzitách.

Na pořádání soutěže se podílí nejen Ústav prostorového plánování fakulty architektury ČVUT, ale také Fakulta stavební ČVUT a Fakulta architektury VUT v Brně, Fakulta architektury a dizajnu STU v Bratislavě, Fakulta architektury PW ve Vratislavi, Fakulta architektury PG v Gdańsku a Fakulta architektury BME v Budapešti.

Ceny soutěže:

1. cena – 600 eur
2. cena – 350 eur
3. cena – 250 eur
Odměny (dohromady) – 360 eur

Formulář pro přihlašování projektů aktuálního ročníku najdete zde (pro vyplnění formuláře srolujte kurzorem na konec stránky).

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.