Studentské projekty

Porodní dům Letná

Prokop Matěj

Přehlídka diplomových prací 2017, 2. cena (společná)

Hlavním tématem diplomové práce je návrh porodního domu na Letné jako nové typologie v českém porodnictví. Nedílnou součástí je přesný program tohoto prototypu a prověření, jaký typologický druh je pro něj nejvhodnější.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.