Studentské projekty

Časová proměnlivost v zahradě

FAPPZ ČZU: Kristýna Nováková

Ocenění

Anotace

Koncept zahrady je založen na přírodním rázu a na úctě k okolnímu prostředí. Pracuje s výhledy na blízký rybník s pláží, který považuje za součást zahrady.

V návrhu je nejzřetelnější zásah ve stávajícím živém plotu, který je částečně vykácen a nahrazen listnatými keři, které lze tvarovat. Před tyto výsadby byly umístěny trvalkové záhony, které svou kombinací sortimentu vytváří celoroční působnost na zahradě. Sortiment trvalek se postupně cestou k vodní ploše mění na sortiment travin, které mají zajistit působnost nejen během roku, ale také během dne pohybem svých částí. V návrhu byl kladen důraz na jedlost plodů a vytvoření lákadel pro faunu. Pro tu jsou taky v zahradě navržena pítka a úkryty.

Pro majitele je zde bylinkovo-zeleninová zahrádka nacházející se z druhé zakryté části chaty. Tam si budou moct brát suroviny na vaření nejen z exteriéru, ale také z interiéru – přímo z okna kuchyně. Další plody zajistí výsadba jabloně.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.