Výstava ateliérových prací

Manuál veřejného prostranství pro Jihlavu

Bc. Anna Zíková

Ocenění

Anotace

V rámci atelieru urbanismu jsem se věnovala analýze života v městě Jihlavě a hledání důvodu, proč z lidé z Jihlavy odchází bydlet za město a toho, proč Jihlava není živým městem. Důkladně jsem zanalyzovala veřejná prostranství a zabývala se tím, jaké změny ve veřejném prostoru by lidem mohly zpříjemnit pobyt v něm a oživit tak město. Výsledkem je Manuál tvorby veřejných prostranství pro Jihlavu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Miroslav Cikán