Studentské projekty

Pod Nuselským mostem

Laura Lukáčová, ateliér Císler

2. místo v soutěžní přehlídce Druhá kůže 2019

Komentář poroty:

Komplexní návrh se silným urbanistickým názorem, kterému je podřízen architektonický výraz, nad jehož přísností vedla porota dlouhou diskuzi.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.