Závěrečné práce

Revitalizace zámeckého areálu v Zákupech

Bc. Jan Suchý

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomové práce je vytvořit návrh na obnovu chátrajících budov hospodářského dvora zámeckého areálu v Zákupech. Návrh je věnovaný obnově, oživení a řešení konkrétního využití jednotlivých objektů dvora. Finální řešení respektuje zásady šetrné obnovy památkově cenných objektů a doplňuje areál o novou hmotu tak, aby nijak nenarušovala atmosféru daného místa. Důležitým úkolem bylo rozmístění jednotlivých provozů tak, aby co nejvíce využívali současné dispoziční řešení historických staveb.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.