S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Náplavka se stanicí pro autonomní lodě

Jakub Blažek

Anotace

Cílem mého projektu bylo najít nový způsob dopravy pro Prahu. Analyzoval jsem možné způsoby zlepšení a ve finále jsem se soustředil na rozvoj lodní dopravy v oblasti autonomních plavidel. V mé práci jsem navrhl řešení stanice pro takováto plavidla a s tím i navazující platformu, která nahrazuje funkci náplavky v místě, kde dle mého má velký potenciál - na Smetanově Nábřeží.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.