Výstava ateliérových prací

Náplavka se stanicí pro autonomní lodě

Jakub Blažek

Anotace

Cílem mého projektu bylo najít nový způsob dopravy pro Prahu. Analyzoval jsem možné způsoby zlepšení a ve finále jsem se soustředil na rozvoj lodní dopravy v oblasti autonomních plavidel. V mé práci jsem navrhl řešení stanice pro takováto plavidla a s tím i navazující platformu, která nahrazuje funkci náplavky v místě, kde dle mého má velký potenciál - na Smetanově Nábřeží.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten