Ze života FA

FA NONSTOP

Konec semestru je na naší fakultě každoročně ve znamení FA NONSTOP, ateliérového týdne. Pro studenty je škola otevřená 24 hodin denně, aby se mohli naplno věnovat dokončení svých ateliérových projektů. Po jejich odevzdání v poledne 13. 1. následuje až do 24. 1. FABRIKA, výstava více než tisícovky školních ateliérových prací.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.