Závěrečné práce

OBYTNÉ DOMY POD VYŠEHRADEM, RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ – NA LIBUŠINCE, PRAHA 2

Bc. Lukáš Pavlů

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrh obytných domů na místě stávajících starších objektů, dotvoření linie zástavby nábřeží. V přízemí veřejnosti přístupné komerční prostory. Řešené okolí objektu směrem k nábřeží a směrem ke svahu vyšehradské skály, včetně napojení na pěší cesty.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.