Ze života FA

November Talks: Michel Desvigne

Třetím hostem November Talks 2019 na FA ČVUT bude Michel Desvigne, francouzský krajinářský architekt, bez jehož originálních návrhů se momentálně neobejdou projekty renomovaných architektonických kanceláří. Ve své přednášce s titulem Transforming Landscapes Michel Desvigne představí vybrané projekty a promluví o proměně profese krajinářského architekta a jejích výzvách, které jsou dnes více klimatické a ekologické než estetické, jak tomu bylo dříve. Desvigne v průběhu své třicetileté praxe realizoval projekty na škále od drobných veřejných prostranství po rozsáhlé teritoriální strategie.

Více o přednášce i celém cyklu November Talks najdete zde.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.