Výstava ateliérových prací

Divadlo F-117

Bc. Samuel Maga

Anotace

Budova divadla se stává novým středem kultury městské části Praha - Holešovice. Na toto téma reaguji výraznou formou využívající kontrastu měkkého průsvitného materiálu - ETFE folie a tvrdého kovového lesku oceli. Do ulice Jateční - nejdelší pohledové osy na zamýšlenou stavbu - vystavuje divadlo svou tvář měkkou průsvitnou fasádou, na druhé straně - k řece - se staví tvrdě nad terénem se tyčící brutalistickou formou. Divadlo F-117, podobně jako Lokheed F-117 Nighthawk, funkčně vychází z kokpitu - centra dění ve formě divadelního sálu. Poháněn j ze zadní části motory kulturní scény - herci, herečkami a ostatními pracovníky této instituce.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák