Ze života FA

Pražský gordický uzel: naši studenti navrhovali možnou podobu lokality v okolí Florence

Pražský gordický uzel, jak bylo jednou území pojmenováno v zadání atelieru Sedlák, je jedno z klíčových, ale také objektivně nejsložitějších míst Prahy. Strategická lokalita s obrovským potenciálem, ve které se ukazuje dosavadní neefektivnost i nemohoucnost dialogu mezi hlavním městem Praha, městskými částmi a soukromými investory – majiteli pozemků. Neexistuje jednotící vize, která by proměnila jedno z nejvíce urbanisticky a dopravně zdevastovaných území v samém centru Prahu. Místo v širší lokalitě Florence, bývalého nádraží Těšnov, předpolí Vítkova a samozřejmě Severojižní magistrály není významné pouze z pozice Prahy, ale i z hlediska celé České republiky.

Zadáním pětidenního studentského workshopu, který proběhl pod záštitou Landscapefestivalu Žižkov 2020, organizovaného Galerií Jaroslava Fragnera (Architecturou) ve dnech 16.–20. září 2020, bylo území vymezené ulicemi Těšnov, Na Florenci, Havlíčkova, Hybernská, Husitská, Trocnovská a Prvního pluku.

Studenti měli za úkol vytvořit plnohodnotnou pražskou čtvrť. Měli uvažovat koncepčně, reagovat na historicky cenné souvislosti místa a hledat odpovědi na aktuální témata při stavbě měst. V neposlední řadě bylo cílem vytvořit čtvrť mnohovrstevnatou a krásnou, kde by sami chtěli žít.

Zde si můžete stáhnout katalog, který z výstupů workshopu vznikl.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.