Ze života FA

Obhajoby diplomových prací 9. 6. 2021

Gratulujeme

  • 90 absolventům magisterského studijního programu Architektura a urbanismus k titulu Ing. arch.
  • 5 absolventům magisterského studijního programu Krajinářská architektura k titulu Ing.
  • 17 absolventům magisterského studijního programu Design k titulu MgA.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.