Závěrečné práce

Ekocentrum Kbely - klubovna a knihovna

Ivančová Radka

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Novostavby sa nachádzajú na pozemku Kbelského ekocentra. Úlohou práce je vdýchnuť nový život tejto oblasti. Cieľom je priviesť najmä mladých a umožniť im, aby sa mali kde stretávať. Na túto potřeba socializácie reaguje klubovňa, na potrebu vzdelávať sa a stráviť čas mimo všetkých a len sám so sebou zase reaguje intímna knižnica. Budovy stoja vedľa seba, preto bol zvolený rovnaký tvar. Majú však iné funkcie a preto sa líšia prevedením. Pozemok bol nezastavaný a nezalesnený.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.