Závěrečné práce

Pamäť Lvova

Bc. Zuzana Krajčiová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

hlavnou myšlienkou tejto práce bolo vytvoriť brutálne pôsobiace pietne miesto, ktoré by odzrkadľovalo činy spojené s krutou minulosťou a nehumánnym zaobchádzaním s ľudmi. Práca zároveň vyjadruje(ilustruje) odmietavý postoj k takýmto praktikám a odsúdenie akýchkoľvek činov, ktoré by súviseli s porušovaním ľudských práv a slobôd. Zámerom návrhu je taktiež prelomiť anonymitu obetí, reflektovať ľudskú identitu a znovunavrátenie ľudskej dôstojnosti, vyjadriť úctu obetiam – nielen židovskému etniku, ale aj obetiam s rôznorodou kultúrno-národnostnou identitou a všetkým obetiam holokaustu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.