Závěrečné práce

Školka a dětské centrum v rozvojové oblasti univerzitního campusu Aachen, SRN

Bc. Veronika Votrubová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Obsahem diplomové práce je návrh mateřské školky a dětského centra v univerzitním kampusu RWTH v německých Cáchách. Budova se nachází v parku nově se rozvíjející oblasti kampusu, ze západu je lemována obloukovým bulvárem. Klíčovou myšlenkou návrhu je kontinuální společný prostor, do kterého jsou vloženy jednotlivé hmoty, skýtající větší soukromí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.