Ze života FA

Oslavili jsme 45 let samostatné Fakulty architektury ČVUT

Na slavnostním shromáždění akademické obce FA, které se v souvislosti se 45. výročím obnovení fakult architektury konalo 24. listopadu 2021 v Betlémské kapli, se hovořilo nejen o radostných výsledcích, ale i o vizích pro budoucnost. PhDr. Pavel Doleček, Ph.D., náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT,ve svém projevu vyzdvihl renomé fakulty, které se projevuje zájmem uchazečů, kvalitou pedagogů a oceněními. Zdůraznil, že je nezbytné, aby fakulta nastolovala trendy a byla otevřená spolupráci nejen napříč ČVUT, ale také celým vysokoškolským systémem, státní správou a dalšími aktéry. Náměstek Doleček ocenil dosavadní spolupráci a komunikaci fakulty s ministerstvem a projevil přání, aby spolupráce pokračovala i nadále, poděkoval odstupujícímu děkanovi prof. Lábusovi a popřál vše dobré i děkanu budoucímu.

Na shromáždění byly předány dvě zlaté Felberovy medaile ČVUT, a to prof. Ing. arch. Janu Jehlíkovi a prof. Ing. arch. Karlu Maierovi, CSc. Tyto medaile se udělují jako pocta za významnou pedagogickou a vědeckou činnost ve prospěch ČVUT.RNDr. Dana Kovářová získala zlatou medaili ČVUT, která se uděluje za významné zásluhy o rozvoj univerzity doma nebo v zahraničí.

Medaile ČVUT, kterými se oceňují pracovníci za významné přispění k rozvoji fakulty, získalo z rukou děkana prof. Ing. arch. Ladislava Lábuse, hon. FAIA, celkem 11 osobností: Ing. arch. Naděžda Goryczková, doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, Ing. arch. Jan Kasl, doc. Ing. arch. Patrik Kotas, prof. Ing. arch. Roman Koucký, prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, CSc., prof. Ing. arch. Vladimír Krátký, prof. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc., Ing. arch. Pavla Kvízová, Ing. arch. Pavol Paňák a Ing. Pavel Štěpán.

Důstojnost slavnostního shromáždění akademické obce a význam předávaných cen ještě podpořily nové taláry, v nichž se poprvé představilo vedení fakulty a kolegium děkana. Taláry, které navrhla přední česká módní návrhářka prof. Liběna Rochová, ctí tradici, jsou sebevědomé, osobní a svěží. Odpovídají soudobým představám o reprezentativním oblečení pro představitele vysokých škol.

Celým večerem provázel umělecký soubor divadla Ypsilon. Večerem provázel Petr Vacek, o hudební doprovod se postaral soubor divadla Ypsilon – Martin Dejdar, Jan Jiráň, Jiří Lábus, zpívala Adéla Pashaev Škopková a na varhany hrála Hana Franzová.

Následně se ve Fragnerově galerii konala vernisáž výstavy prací pedagogů i studentů naší fakulty FA 45 / 1976–2021 / ALMA MATER DNES, během které byla rovněž předána ocenění semestrálních, diplomních a disertačních prací nově vyhlášené studentské soutěže Cena děkana FA.

Během obou akcí byly pokřtěny nové publikace věnované mapování historie fakulty i výuky architektury na ČVUT: Vzpomínky a poznámky Vladimíra Šlapety K jubileu výuky architektury na ČVUT 1920–2020
a sborník ke 45. výročí FA editovaný Matúšem Dullou 1976/2021 – Architektura dnes – 45 let FA ČVUT v Praze.

Podrobné informace o oceněných najdete v naší zprávě.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.