Ze života FA

Vernisáž výstavy Young Talent Architecture Award 2020

Bienální výstava nejlepších diplomových prací architektonických škol soutěže Young Talent Architecture Award se opět představila v Praze na naší fakultě. Zahájil ji děkan fakulty prof. Ladislav Lábus a proděkanka pro zahraničí doc. Irena Fialová. Soutěž organizuje Nadace Mies van der Rohe v Barceloně ve spolupráci ve spolupráci s Evropskou asociací architektonických škol (EAAE), Evropskou radou architektů (ACE-CAE) a platformou World Architects. Soutěž podporuje talentované absolventy architektonických škol.

Mezi 12 finalisty soutěže se v tomto ročníku umístila Kateřina Průchová se svým projektem Zlatá stoka, která se rovněž zúčastnila vernisáže. Fakulta si jejího úspěchu velmi cení. „Projekty jsou ukázkou toho nejlepšího, co na školách vzniká. Na rozdíl od jiných soutěží jsou nominovány školami, nikoliv studenty samotnými,“  vysvětluje prestiž soutěže proděkanka pro zahraniční vztahy doc. Irena Fialová.

Celkem bylo domovskými institucemi nominováno 382 projektů mladých talentů z celé Evropy, za Českou republiku šlo pouze o 8 studentských projektů, z toho 4 z FA: kromě Zlaté stoky se jednalo o Negrelliho viadukt - město na kolejích od Nikolety Slovákové, Nové divadlo v Jindřichově Hradci od Matěje Šebka a Panelové dědictví v Přerově od Karla Goláně.

V roce 2018 zaznamenali v této soutěži úspěch Veronika Indrová a Filip Galko z ateliéru Stempel-Beneš, kteří se dostali na "shortlist" mezi 40 nejlepších.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.